Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan BSMM

Modul
Tajuk
1
Keselamatan di rumah
 • Kemalangan yang boleh berlaku di rumah
 • Cara pencegahan kemalangan dari berlaku
2
Makanan untuk kesihatan
 • Jenis makanan yang baik untuk kesihatan
 • Makanan seimbang
 • Makanan yang baik untuk kanak-kanak
 • Cara memasak makanan yang selamat
 • Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan
3
Senaman untuk kesihatan
 • Kenapa perlu bersenam
 • Jenis senaman yang selamat
 • Cara regangan otot
 • Peraturan senaman
4
Kebersihan diri
 • Panduan kebersihan tangan
 • Cara pencegahan dari penyakit yang berjangkit
5
Kebersihan Rumah
 • Pencegahan serangga merbahaya dari membiak
 • Pembuangan sampah dengan cara yang betul
 • Kebersihan di rumah
6
Kesihatan diri dari bahaya mengancam kesihatan
 • Cegah dari merokok
 • Cegah dari dadah
 • Cegah dari alcohol
 • Cegah dari penyakit berjangkit

Download: Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan

1 comment: