Kumpulan-Pelan Pengajaran

Download: Contoh Pelan Pengajaran

Contoh Format Buku Log

Download: 1) Muka depan   2)Contoh format

TARIKH                 :               24.09.2011 (Sabtu)
MASA                   :               08.00 am – 10.00 am // 11.00 am – 1.00 pm
Aktiviti 1                :             Kehidupan dan Kesihatan                           

Hasil Pembelajaran:
1. Saya dapat membandingkan dan membezakan sifat benda-benda
hidup
2. Saya dapat menyatakan faktor – faktor untuk mengekalkan
kesihatan yang baik.

Isi pelajaran:
1. Sifat benda-benda hidup (haiwan dan tumbuhan)
2. Faktor – faktor untuk mengekalkan kesihatan yang baik.

Aktiviti:
Melukis gambar haiwan dan tumbuhan.
Membentangkan sifat-sifat haiwan dan binatang
Melukis gambar manusia yang sihat dan terangkan faktor – faktor
untuk mengekalkan kesihatan yang baik.

Aktiviti 2                :             Kawad kaki                        

Hasil Pembelajaran:
1. Saya boleh  mempraktikkan kawad kaki.

Isi pelajaran:
Kawad kaki
1. Senang diri
2. sedia
3.

Aktiviti:
1. Kawad kaki