Format Peperiksaan BSMM II

LO 1 - INDIVIDU - Ujian online (10%) pada minggu ke-7
Sukatan pelajaran bagi unit berunifom yang berkenaan akan dimuat naik ke portal Pusat Kokurikulum beserta nota berkaitan kepimpinan. Pelajar kursus diminta muat turun nota berkenaan dan memahaminya. Ujian secara online akan diadakan pada hari Isnin minggu ketujuh (hari akan berbeza mengikut kursus untuk mengurangkan bebanan kepada sistem) dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Terdapat 100 soalan merangkumi 50% sukatan pelajaran unit berunifom berkenaan dan 50% soalan berkaitan kepimpinan. Jumlah masa menjawab adalah 30 minit.

LO 1 - INDIVIDU - Ujian bertulis (20%) pada minggu ke 12
Soalan ujian adalah berdasarkan Rancangan Instruksional kursus. Format, jumlah soalan dan tempoh masa ujian akan ditentukan oleh tenaga pengajar. Bagi kursus-kursus yang menawarkan sijil diperingkat kebangsaan, ujian yang ditadbirkan adalah ujian sebenar bagi memperolehi sijil berkenaan. Markah yang sama akan digunakan untuk kedua-dua tujuan iaitu pengreddan UPSI dan pengredan sijil kebangsaan berkenaan.

LO 2 - INDIVIDU - Ujian amali (30%) pada minggu ke 12
Ujian akan diadakan dalam bentuk stesyen. Pelajar yang gagal mempamerkan kemahiran mereka akan dibenarkan untuk mengulang sekali sahaja pada hari ujian berkenaan.

LO 3 - INDIVIDU - Buku log dan ketepatan kehadiran (20%) – diserahkan kepada tenaga pengajar pada minggu ke-13
Pelajar diminta menyediakan buku log bersaiz buku latihan berkulit tebal dengan setiap helaian ditanda no muka surat pada penjuru atas kanan. Kulit luar mengandungi butiran nama, no matrik, nama dan kod kursus. Muka surat pertama mengandungi jadual kandungan lengkap. Muka surat kedua mengandungi butiran peribadi yang lebih terpeinci. Muka surat akhir mengandungi pengesahan tenaga pengajar dan gred yang diberikan. Setiap interaksi pembelajaran 2 jam akan ditulis:

 1. hasil pembelajaran,
 2. nota isipelajaran yang difahami semasa pengajaran berkenaan,
 3. bagaimana isipelajaran tersebut telah disampaikan termasuk aktiviti p&p yang telah dijalankan oleh tenaga pengajar (ini akan membantu pelajar membuat pelan pengajarannya sendiri).

(Diharapkan bakal graduan UPSI akan menggunakan format yang hampir sama untuk penulisan buku log murid-murid mereka di sekolah semasa mereka berpraktikum nanti)

LO 4 - KUMPULAN - Siri empat pelan pengajaran Unit berunifom di sekolah 20%. (Berkumpulan 4-5 orang) – diserahkan kepada tenaga pengajar pada minggu ke -13.

Semasa praktikum, amalan sekolah tertentu dalam aspek pelaksanaan kokurikulum adalah interaksi unit berunifom selama 2 jam selang seminggu atau dua kali sebulan. Bagi praktikum yang djalankan pada Semester 7 selama 14 minggu, akan terdapat tujuh perjumpaan 2 jam ini. Bakal guru yang berpraktikum diminta memohon kepada pihak sekolah (dengan bimbingan guru-guru sekolah berkenaan) diberi tanggungjawab melatih 20 orang murid untuk satu skema lencana yang akan mengambil masa sekurang-kurangnya empat perjumpaan.

Oleh itu, pelajar dalam kursus ini akan menyediakan satu siri pelan pengajaran untuk empat perjumpaan menuju kearah pemerolehan satu lencana/ kompetensi tertentu. Jika ujud ruang masa yang mencukupi, pelajar kursus digalakkan diberi peluang mengajar/ mengimplementasi pelan pengajaran mereka itu.  Pelan-pelan pengajaran ini akan diarkibkan di Pusat Kokurikukum sebagai kongisama serta gunasama dan boleh digunakan oleh semua pelajar semasa mereka berpraktikum. Diharapkan ini dengan cara ini, penekanan semasa berpraktikum adalah mengimplementasikan pelan-pelan pengajaran yang terkumpul ini. Setiap pelan pengajaran akan mengandungi komponen-komponen:

1.      Susunan peristiwa p&p (sequence of instructional events) termasuk hasil pembelajaran serta butiran relevan
2.      Nota isipelajaran berkenaan yang menunjukkan pelajar menguasai apa yang akan ajarnya
3.      Bahan-bahan bantu pengajaran yang sesuai (disertakan atau dihuraikan)
4.      Apakah yang akan mereka lakukan untuk mengesan samada hasil pembelajaran telah tercapai. Ini juga boleh bersifat kumulatif untuk mengesan pencapaian murid-murid yang mereka latih.

Lagu Bulan Sabit Merah Malaysia

Nota Pendidikan Kesihatan BSMM II

Nota: Pendidikan Kesihatan

Nota ini adalah nota yang saya sediakan sendiri, sebenar BSMM ada jual nota Buku pendidikan kesihatan.

Nota ini hanya edisi pertama saya, jadi saya akan menambahbaikan lagi nota ini.

Peperiksaan Pendidikan Kesihatan

Format Peperiksaan Pendidikan Kesihatan
Masa: 1 jam

Format peperiksaan
Bahagian A:
Soalan "betul/salah" - 30 soalan (jawab semua)

Bahagian B:
Soalan struktur - 20 soalan (jawab 14 soalan sahaja)

Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan BSMM

Modul
Tajuk
1
Keselamatan di rumah
 • Kemalangan yang boleh berlaku di rumah
 • Cara pencegahan kemalangan dari berlaku
2
Makanan untuk kesihatan
 • Jenis makanan yang baik untuk kesihatan
 • Makanan seimbang
 • Makanan yang baik untuk kanak-kanak
 • Cara memasak makanan yang selamat
 • Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan
3
Senaman untuk kesihatan
 • Kenapa perlu bersenam
 • Jenis senaman yang selamat
 • Cara regangan otot
 • Peraturan senaman
4
Kebersihan diri
 • Panduan kebersihan tangan
 • Cara pencegahan dari penyakit yang berjangkit
5
Kebersihan Rumah
 • Pencegahan serangga merbahaya dari membiak
 • Pembuangan sampah dengan cara yang betul
 • Kebersihan di rumah
6
Kesihatan diri dari bahaya mengancam kesihatan
 • Cegah dari merokok
 • Cegah dari dadah
 • Cegah dari alcohol
 • Cegah dari penyakit berjangkit

Download: Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan