Peperiksaan Pendidikan Kesihatan

Format Peperiksaan Pendidikan Kesihatan
Masa: 1 jam

Format peperiksaan
Bahagian A:
Soalan "betul/salah" - 30 soalan (jawab semua)

Bahagian B:
Soalan struktur - 20 soalan (jawab 14 soalan sahaja)

No comments:

Post a Comment